Ting skjer

DSC06181

 Maskinene har innteke Klævoldsneset. Digre dinosaurar har sprengt, grave og buldra. Breie og djupe grøfter måtte til for å legge ned røyr og septiktank. Sperrestova skal få vatn og kloakksystem, og anlegget skal vere dimensjonert for vidare hyttebygging i framtida.

DSC06094

DSC06023

Badet og badstua i kjellaren, som såg slik ut…

I huset er det endeleg framgang som monnar. Og det har hatt sin pris. Vi har synda mot helgedagsfreden, systematisk og med fullt overlegg. Arbeidsbuksa var på gjennom heile påska, med unntak av ein dag med skitur. Og kvar einaste søndag både før og etter.

Det har gått så vidt at eg fekk skikkeleg kjeft av fjortisen, som elles ikkje er så nøyen på verken gudelege omsyn, normer eller tradisjonar. Eg var innom kjøkenet som snarast, medan han var nyoppstått og i gang med ein sein frukost fram på føremiddagen. Han kastar eit blikk på den målingsflekkete arbeidsbuksa og gir meg inn: «I dag er det søndag! Vi skal ikkje jobbe på søndagar, det er det du som har lært meg. Fy skam!»
 

..tek no til å ta form.

..tek no til å ta form.

Så langt er det altså mellom liv og lære, og alle forsøk på forklaringar om å måtte stå på for å nå sine mål, stoppa på tunga. Så her har vi ofra både prinsipp, tid og oppdragingsmessig truverde for den gode sak. Godt då, at vi opplever å få noko løn for strevet i form av synleg framgang. 

Loftstrappa såg først slik ut..

Loftstrappa såg først slik ut..

..så slik..

..så slik..

..og no endeleg slik!

..og no endeleg slik!

Og attpåtil har dei rette instansane i kommunen visstnok hatt møte, og forhåpentleg behandla kai- og flytebryggesaka vår. Vi ventar i spenning på om vi endeleg får lov til å setje gravemaskina i sving på den store steinhaugen som ligg klar i strandsona.

Og medan vi ventar, putlar vi vidare med litt fleire av dei hundrevis av detaljane som enno gjenstår.

Og om tre veker er det konfirmasjon. Vi kjem nok til å synde vidare med arbeidsbuksa på nokre søndagar til.

Heimebaka brød

Det dukka opp ein artikkel på internett her om dagen, eit snusfornuftig oppslag om kosthaldet i vår moderne verd. Overlege Berit Nordstrand meiner at det hurtigmat og ferdigløysingar ikkje er bra for oss, vi blir overfora og underernærte. Vi bør lage maten frå botnen av og bake våre eigne brød, seier seksbarnsmora.

http://www.aftenbladet.no/sport/sprek/Overlege-mener-vi-blir-overfocircret-og-underernart-1970385.html#.UUrG5zdMd9y

Brødbaking går i arv. Den som har vore 10 år og vore ute og sykla ein klar og kald oktoberkveld heilt til mørket seinka seg, og så kome inn på eit varmt kjøken fylt med bakelukt, gløymer det ikkje. Å då kunne setje seg til bordet og ete lunka, mjuke brød med harde, litt brende skorper og brunost på, det var ein lukkeleg barndom i sum. Då visste tiåringen, kanskje utan å tenkje så mykje på det, at ho var lukkeleg og heldig i livet, og at morskjærleiken var sterk og uttrykt i brød, ikkje i ord.

Så har det lagt seg i ryggmargen, hangen til dei heimelaga brøda. Å bake brød, ha dei liggande på benken, kanskje gå ut av huset, komme inn igjen og kjenne bakelukta, å vite at i morgon kan du stå opp og ha ferske, heimebaka brød til frukost og niste, det er ei enkel, lita glede som du berre kan kroe deg over. Å stå opp ein tidleg morgon, grave gjennom frysen og finne heimebaka brød som du hadde gløymt at du hadde, det er ei lita, varmande kvardagslukke.

La gå at brødet lett blir tørt og smulete når det går eit par dagar. Sønene klagar, skivene dett frå kvarandre og er vanskelege å smørje. Gamle, heimebakte brød er meir tungt fordøyelege enn gamal kneipp. Kanskje fordi dei inneheld færre kunstige bindemiddel og konserveringsmiddel og smaks- og konsistensforbetrarar. Kanskje slik som livet sjølv, litt tørt og hardt og smulete blir det av og til, når det kjem i si opprinnelege form.

Ein har jo følt seg litt for gamaldags og bakstreversk. Ei moderne kvinne skal vere rask og effektiv, kjøpe sine brød på butikken og bruke tida til å gå på trening eller bestille neste utanlandstur. Det er liksom litt kjerringa mot straumen å stå heime ved kjøkenbenken og elte på brød.

Det verste skjellsordet ei moderne kvinne kan utsetje seg for i vår tid, er at ho «går tilbake til kjøkkenbenken». Der skal ikkje kvinner vere, dei skal vere ute i det pulserande samfunnet og byggje seg karrierer. Ja, det skal dei, ikkje noko vondt om det. Men likevel er det eit faktum at kjøkenbenken har ein grunnleggande, kanskje avgjerande rolle i våre liv. Kjøkenbenken er ikkje berre arena for kosthald og livsopphald, men for morskjærleik, trivsel og djup glede som sit i magen. «Mamma har bakt brød til meg», hugsar eg at eg følte når eg kom inn frå mine sykkelturar, cowboy-og-indianar-leikeøkter eller ski- og aketurar i næraste bakke. Barndomen hadde aldri blitt den same utan ei mor som tok sine økter ved kjøkenbenken.

Ved nærare ettertanke har brødbakinga ei sjeleleg side for mor sjølv òg, i tillegg til gleda over lukta og smaken av ferskt brød. Kjensla av å ha råd til litt langsam tid, å faktisk ikkje måtte ha det så travelt heile tida at det å kna ei brøddeig er prioritert ut av timeplanen. Langsam tid er vår største knapphetsressurs, og vi armar oss ut på å alltid vere travle og effektive.

Men på den andre sida: Denne overlegen i artikkelen, er ho ei slik superkvinne som skal legge enno ei bør på sine medsøstre? Er det ikkje grenser for kva vi skal klare?  I tillegg til å ta høg utdanning, gjere karriere, trene hardt og systematisk, vere vakre og velkledde, sosiale og med ein stor venneskare, vere gode mødre som følgjer opp lekser og køyrer i aust og vest, skal vi altså no også komme heim frå jobb og lage mat frå grunnen av – og dertil bake brød på jamn basis, fleire gonger i veka.
Vi blir litt sinte på desse betrevitarane som pressar oss til å vere enno meir perfekte enn vi allereie prøver å vere. Her piskar vi oss gjennom dagar og veker med tusen gjeremål og plikter, bukkar oss under pisken av dårleg samvit som jamnt heng over oss av ein eller annan grunn,  gnurar jamnt i oss som piggdekk i våt asfalt – og så er det likevel ikkje godt nok! Skal vi no også kjenne samvitet gnage kvar gong vi reddar oss i land med ein Toro-pose til middag?

Eg kan i alle fall takke henne på eitt felt: Ho har gjort det lettare for meg å stå fram og leve ope med min nedarva hang til brødbaking. Og ha ryggen klar for den gleda det gjev meg – og forhåpentleg dei andre i familien. Eg er ikkje kompetent til å vurdere den kosthaldsmessige gevinsten av brødbaking, det får legar og andre ta seg av. Men la oss setje fram ein påstand om at brødbaking i rimelege mengder er godt for sjela. Lukta og smaken av ferske skorper med brunost på er godt for store og små, og ei kvalitetsheving i kvardagen.